Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeders niet liefheeft, blijft in de dood. ” 1 Johannes 3:14 HSV

Meestal denken we dat omdat we altijd aanwezig zijn in de kerk of altijd naar de kerk gaan, dat dat ons wedergeboren maakt in Christus Jezus.

Het enige bewijs dat we kinderen van God zijn is liefde. Dat wil zeggen de Goddelijke soort van Liefde. Deze liefde kan niet met geld of goed gedrag gekocht worden. Deze liefde kan alleen in God Almachtig worden gevonden. We kunnen deze liefde alleen hebben door het van Jezus Christus onze Heer te ontvangen.

Jezus Christus kwam in deze kwade wereld, gestuurd door God Almachtig om deze liefde aan iedereen in deze wereld te geven. De Goddelijke soort liefde is al gegeven aan de wereld. En het kan alleen gevonden worden in Christus Jezus. Dit is de liefde die het kwade in de wereld overwint. Het overwint de haat jegens elkaar in de kerk. Dat is wat Jezus aanbood of ons gaf toen we Hem als onze Heer en Redder accepteerde. Deze liefde en haat gaan niet samen.

Het was de liefde die God Almachtig aan de wereld gaf die ons vandaag transformeert.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden op Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” Johannes 3:16-17 HSV

Dus de liefde van God brengt verlossing naar de mensheid. Velen zitten in de kerk met wroeging of haat jegens elkaar. Welnu, wanneer we onze broeder of zuster in de kerk haten, is dit een teken voor ons dat we ons in de geestelijke dood verblijven. En diegene die in de geestelijke dood verblijft is geen kind van God. Bovenal God is liefde. Hij heeft geen geboorte gegeven aan haat. Maar Hij gaf leven aan Liefde. Dus haat jegens uw broeder of zuster is een bewijs dat satan uw vader is en niet God Almachtig.

Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.” 1 Johannes 3:15 HSV

Kies vandaag voor de Liefde van God en laat de haat los. Laat dat kwade zaad van haat u niet naar de hel brengen in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik vergeef vandaag een ieder die mij onrecht heeft aangedaan, ik erken het feit dat ook ik fouten maak en dat U mij dagelijks vergeeft. Ik laat al het haat dat ik draag jegens (……………) los. Ik kies ervoor om te wandelen in liefde in Jezus Christus machtige naam. Amen.