En Hij zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof.” Lukas 17:1-5 HSV

De geest van belediging is een eindtijd geest. Het is veroorzaakt door satan om verdeeldheid en wrok te brengen tussen broeders. Jezus Christus heeft ons gezegd dat het zou komen. Dit houdt in dat we op de hoede moeten zijn om ons niet beledigd te voelen of boos te worden om wat iemand tegen ons gedaan heeft. En Jezus Christus adviseert ons om belediging los te laten.

Soms worden mensen zo beheerst door hun vlees dat alles hen beledigd. Het is tijd dat we als kinderen van God leren om te wandelen in de geest en de Liefde van God toestaan om over ons te heersen, anders kan deze eindtijd geest u uw redding kosten.

Daarom zegt Jezus Christus dat we iemand moeten vergeven die ons iets verkeerds heeft gedaan. Onderdak verlenen aan belediging is een zaad van zelfzuchtigheid, want we maken allemaal wel fouten. Het gaat niet altijd om u en wat mensen u hebben aangedaan, het gaat om Jezus Christus en het uitstrekken naar de verlorenen zodat zij zich zullen bekeren. Sta niet toe dat de geest van belediging u ervan weerhoudt om Gods plan en doel voor uw leven te volbrengen.

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.” Jakobus 5:9 HSV

Belediging jegens elkaar brengt oordeel en veroordeling. Daarom zei God Almachtig Zijn plan van Liefde te volgen, hetgeen een daad van geloof naar God is. Geloof in God is door Liefde heen werken.

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.” Galaten 5:6

Volg vandaag Gods plan voor uw leven, dit is Liefde en de Bijbel noemt het een meer uitstekende weg.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om in Uw plan voor mijn leven te blijven door voortdurend te handelen en wandelen in liefde in Jezus Christus machtige Naam. Amen.