Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van volmaaktheid is.” 3 Colossenzen 13-14 HSV

De Bijbel zegt: “doe de liefde aan.” Dat wil zeggen dat het wandelen in liefde als een jas is, die we op dagelijkse basis dragen, om onszelf en het Koninkrijk waarin wij behoren te vertegenwoordigen.

Zorg ervoor dat u vandaag de juiste jas aanheeft in alles wat u doet en zegt in Jezus Christus machtige Naam. Deze jas van liefde is hetgeen ons kwalificeert om discipelen van Jezus Christus te zijn en niet alleen een bekeerling. Want discipelen doen de wil van de Vader, maar bekeerlingen niet.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent: als u de liefde onder elkaar hebt.” Johannes 13:34-35 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik doe de jas van liefde aan en kies ervoor om de liefde in de praktijk te brengen omdat ik een discipel van Jezus Christus ben. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.