Scroll Top

En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken:  Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.” Hebreeën 12:5-6 HSV

De liefde van God corrigeert of bestraft mensen wanneer zij afdwalen. Daarom zegt de Bijbel:

zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid.” 2 Korinthiërs 13:6 HSV

Elke Vader die echt van zijn kinderen houdt, disciplineert hen zodat zij in de toekomst betere mensen worden. Als wij ons terugtrekken voor Gods vermaning, dan zijn wij niet bereid om te groeien.

Soms wanneer mensen door hun broeders en zusters in het geloof worden gecorrigeerd, worden zij boos en zeggen ze: hoe durft u te veroordelen alsof u zelf geen fouten maakt. Als wij het Liefdeszaad van God in ons laten overheersen, dan accepteren wij de correctie in nederigheid zonder onszelf te rechtvaardigen of boos te worden. Want wanneer u wordt gecorrigeerd, vermaand of bekritiseerd vanwege iets dat u verkeerd heeft gedaan, helpt het u alleen maar om meer vrucht te dragen in uw leven te in de Naam van Jezus Christus.  

Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” Johannes 15:2 HSV

God Almachtig hoeft niet uit de Hemel neer te dalen om ons te bestraffen. Hij werkt door mensen heen en gebruikt ook situaties die wij zelf hebben veroorzaakt om ons te disciplineren.

Dus laten we ons openstellen voor Gods liefde door middel van correctie en vermaning. Want dit is één van de manieren waardoor wij opgroeien tot volwassen mensen in Christus Jezus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw correctie en vermaning in mijn leven. Bedankt dat U Uw liefde aan mij toont doordat U mij corrigeert in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] The Love Thermometer (part 22) Vandaag De Liefdesthermometer (deel 22) Vandaag […]

Comments are closed.