Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.” Spreuken 10:12 HSV

Ware liefde in God bedekt de fouten van anderen. De Bijbel vermaant ons om elkaar als broeders te behouden en te leren om voor elkaar te bidden wanneer we ontdekken wat ze dingen doen die niet goed zijn. Dat is wat ware liefde doet.

Iedereen kan een fout maken. Meestal maken we fouten zonder dat God Almachtig naar uw broeder gaat om het aan het licht te brengen. De Bijbel zegt: “Hij verbergt onze zonden in de diepte van de zee” omdat Zijn intentie is om ons te vergeven en ons de mogelijkheid wil geven om ons gedrag te veranderen en het goede te doen.

Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.” Micha 7:19 HSV

Wanneer we telkens maar weer de fouten van mensen blootleggen, wakkeren we haat of strijd aan onder elkaar. God Almachtig wil dat we voor elkaar bidden.

Hij doet dit door ons beeld in de harten van mensen te leggen om voor ons te bidden. Zodat we ons kunnen bekeren en behouden kunnen blijven. Het is nooit goed om mensen te chanteren vanwege hun fouten. Jezus Christus onze Heer bad voor ons in onze zondige staat.

Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.” Jesaja 53:12 HSV

Dus ware liefde bedekt de fouten van anderen door voor hen te bidden in plaats van hen te kruisigen en over hen te roddelen. Het feit erkennende dat wij het ook in hun plaats kunnen zijn, ware het niet de barmhartigheid en genade van God Almachtig in Jezus Christus machtige Naam.

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.” Galaten 6:1 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bid voor al mijn broeders en zusters die op welke manier dan ook zijn afgedwaald dat God Almachtig hen zal herstellen in Jezus Christus machtige naam. Amen.