Scroll Top

Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je moet elkaar liefhebben. Net zoals ik u heb liefgehad, zo ook u moet elkaar liefhebben.” Johannes 13:34

Als er een nieuw bevel is dan moet er ook een oude zijn. Voor ons om het nieuwe bevel in praktijk te brengen dan moeten we begrijpen wat de oude inhoudt.

Toen onze Heer Jezus Christus deze verklaring maakte, sloeg Hij terug op Leviticus 19:18 (Lees aub ook voor de context Mat. 5: 43-46 en Rom. 12:17,19).

Gij zult geen wraak te nemen of dragen geen wrok tegen de zonen van uw volk, maar u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.” Leviticus 19:18

Dit gebod werd gegeven door de Almachtige God aan de kinderen van Israël. De nadruk lag op ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Als u opmerkt dan zegt het ‘als uzelf’. Alles wat te maken heeft met zelf is egoïstisch.

Wat als u klaar bent met uzelf lief te hebben? Hoe gaat u dan liefde uiten aan iemand anders? Liefde van God is niet zelfzuchtig. Dat is waarom Jezus zei: “zoals ik u heb liefgehad”

Vandaag gaat het niet om u, het gaat over het geven van de liefde, die u van Jezus Christus onze Heer heeft ontvangen, aan iemand anders. Ga uw gang en laat de liefde van God zien in Jezus naam.

Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.” 1 Corinthiërs 13:5

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw woord. Help me door Uw Geest om Uw liefde met iemand anders te delen vandaag in Jezus Christus machtige naam. Amen

Engelse vertaling

Comments (1)

Comments are closed.