Scroll Top

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” Romeinen 5:5 HSV

Het wandelen in liefde is geen goed gevoel die u eerst moet krijgen voordat u het doet. Het is iets dat u weet omdat liefde een geestelijk iets is dat zich manifesteert in het natuurlijke. We dienen God met onze geest niet met ons gevoel. Dus het goed voelen voordat u liefde in de praktijk brengt is een deceptie van de eerste graad.

Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.” Romeinen 1:9 HSV

We worden alleen gezegend door het Woord van de Heer te gehoorzamen. Niet wanneer we proberen om dingen op onze eigen manier te doen.

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.” Exodus 23:25-26 HSV

We dienen God met onze geest en niet met onze gevoelens. Met andere woorden, het uitoefenen van het Woord van God is God Almachtig dienen met onze geest.

Ga vandaag voorbij aan uw gevoelens en oefen de liefde van God uit. Dat is hoe we winnen of overwinnen en ook Gods zegeningen van liefde manifesteren op deze planeet aarde.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij de genade geeft om te wandelen in liefde naar iedereen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] De liefdesthermometer (deel 19) Vandaag The Love Thermometer (part 19) Vandaag […]

Comments are closed.