Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.” Johannes 15:9-14 HSV

Meestal zeggen we: “we hebben God lief”. Het bewijs dat wij God liefhebben is dat wij Zijn gebod van liefde in acht nemen. Elke stap uit de liefde is zonde.

Wanneer wij de instructies van God niet opvolgen wandelen wij niet in liefde.

God zegt bijvoorbeeld: “heb elkaar lief”. Maar wanneer u er zelf voor kiest wie u liefheeft en tegen wie u een wrok koestert, dan is dat zonde. Wij kunnen allemaal liefhebben en vergeven. Want God Almachtig vraagt ons niets te doen waar Hij ons de genade niet voor heeft gegeven. Dat is waarom het in acht nemen van de geboden en het opvolgen van goddelijke instructies van God Almachtig, bewijs van het wandelen in liefde is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest in Uw liefde te blijven door Uw geboden in acht te nemen en Uw instructies op te volgen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.