God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:8 HSV

Ware Liefde in Christus wacht niet eerst op een verontschuldiging voordat het vergeeft of het laat gaan. Want uiteindelijk, wanneer u naasten vergeeft of liefde geeft, helpt u uzelf om niet verbitterd te raken. Het is beter om vrij te blijven van bitterheid dan onderdak te verlenen aan bitterheid. Want bitterheid zal u als een kanker opeten totdat het u vernietigt heeft. Bitterheid is de ergste ziekte die men ooit kan hebben.

Daarom vergaf Jezus Christus ons toen we nog zondaars waren. De zondaars in bovenstaande tekst komt duidelijk tot uitdrukking in het Boek van Efeziërs.

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,” Efeziërs 2:1-6 HSV

Dus Jezus Christus onze Heer wachtte niet eerst op een verontschuldiging voordat Hij ons vergaf. Daarom moeten we hetzelfde doen. Feit is dat niet alle mensen die u verkeerd hebben behandeld hun verontschuldiging zullen aanbieden. Jezus Christus onze Heer heeft meer dan 2000 jaar geleden de prijs betaald voor iedereen, en toch heeft niet iedereen zich bekeerd van de zonde. Dus het wachten op een verontschuldiging voordat u in liefde wandelt of vergeeft of loslaat wat iemand u heeft aangedaan zal u en uw vrede alleen maar vernietigen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor kennis. Help mij om in Uw liefde te blijven, ongeacht het gedrag van mensen, in Jezus Christus machtige Naam. Amen.