Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.” Mattheüs 5:7 HSV

Het woord barmhartigheid betekent het loslaten van datgene iemand heeft gedaan, die het verdient om gestraft te worden voor wat hij of zij verkeerd heeft gedaan, omdat hij of zij om vergeving heeft gevraagd.

The word mercy means letting go of what someone, who deserves to be punished for the wrong he or she did, because he or she asked for forgiveness.

Dat is wat Jezus deed op het kruis omwille voor de Liefde namens ons. Hij pleitte voor genade. God wil dat we iedereen op dezelfde manier vanuit ons hart behandelen, zoals Jezus voor ons deed.

Ware liefde in Christus vergeeft en vergeet het verkeerde en vergroot het goede. Met andere woorden, de Liefde van God toont altijd barmhartigheid.

Als we ervoor kiezen om geen genade te tonen door los te laten, dan ontvangen wij ook geen barmhartigheid wanneer wij fouten maken. (Lees a.u.b. Mattheüs 18:23-34).

En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.” Mattheüs 18:34-35 HSV

Ware Liefde in Christus Jezus toont barmhartigheid.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om barmhartigheid te tonen naar mijn overtreders zoals u altijd naar mij hebt gedaan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.