Scroll Top

maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” Efeziërs 4:32 HSV

De levens van de meeste mensen zullen veranderen wanneer we ervoor kiezen om vriendelijk te zijn. Zonder vriendelijkheid kan niemand veranderen.

Soms zijn we zo gemeen in de manier hoe we elkaar behandelen. Maar God Almachtig zegt dat we vriendelijkheid en compassie moeten tonen naar elkaar. God Almachtig zal ons nooit vragen om iets te doen zonder dat Hij ons de genade heeft gegeven om het te doen.

Het was de goedertierenheid van God naar ons dat ervoor heeft gezorgd dat we wedergeboren zijn in Christus. Iedereen wil in de nabijheid zijn van iemand die vriendelijk is.

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?” Romeinen 2:4 HSV

Het doel van goedertierenheid is de manier te veranderen hoe mensen zichzelf en ook God zien in hun hulpeloze of hopeloze toestand waren ze zichzelf begeven. Het tonen van vriendelijkheid naar elkaar brengt hoop en vreugde in de leven van mensen in Jezus Christus machtige naam.

Vergeet al uw moeilijkheden, kies ervoor om te wandelen in Gods Liefde door vriendelijk te zijn naar alle mensen. En de goedertierenheid van God, die u bevrijding bracht, zal u ook lokaliseren en u naar uw volgende niveau bewegen met God Almachtig die met u wandelt in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest Uw vriendelijkheid te tonen naar mijn gebroeders en de mensen in de wereld in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] The Love Thermometer (Part 13) Vandaag De Liefdesthermometer (Deel 13) Vandaag […]

Comments are closed.