Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid va de Geest te bewaren door de band van vrede:” Efeze 4:1-3 HSV

De Heilige Geest schreef deze brief aan ons door apostel Paulus heen toen hij in de gevangenis was. Hij, de Heilige Geest, vermaant ons door de apostel heen te leren om andermans fouten te tolereren. De liefde van God is geduldig en zachtmoedig.

Een van de redenen waarom we de omgang met mensen moeilijk vinden is omdat we geen ruimte geven voor hun vergissingen. Mensen die geen fouten tolereren van anderen zijn in hun eigen ogen perfect. Ze zijn te zelf rechtvaardigend.

God Almachtig wil dat we met anderen omgaan in het licht van Zijn Woord. Dat is ook de wijze hoe Hij ons behandelt in onze fouten.

We maken allemaal weleens fouten en God Almachtig is altijd genadig om ons nog een kans te geven, omdat Hij niet wil dat we verloren gaan. Dus Hij, God Almachtig, geeft ruimte voor onze fouten om ons te helpen in volwassenheid te groeien. Elk kind moet groeien, maar in het groeiproces maken we fouten.

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.” Filippenzen 3:12 HSV

Niemand wordt volwassen geboren, we groeien naar volwassenheid.

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9

Geduld is één van de vruchten van onze menselijke geest. En geduld is een belangrijke sleutel in de wandelen in Gods soort liefde naar elkaar, volledig wetende dat God Almachtig altijd volmaakt is met ons.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest te leren om de fouten van anderen te tolereren, wetende dat U mij fouten ook op een dagelijkse basis tolereert om mij te helpen groeien in Jezus Christus machtige Naam. Amen