Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraakt toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Romeinen 12:17-21 HSV

Meestal ontmoeten we onderdrukte of depressieve wedergeboren kinderen van God Almachtig. Ze zijn niet gelukkig vanwege hoe zij behandeld zijn door ofwel mensen met autoriteit in hun leven, vrienden ofwel geliefden. Ze gaan verder met deze pijn en verdriet in hun ziel. Ze zijn naar veel gebedsbijeenkomsten geweest en zijn aan de medicijnen, maar nog steeds heel depressief.

De reden voor dit verdriet en depressie is omdat we willen dat de daders, die ons hebben gekwetst, hetzelfde ervaren wat wij dagelijks in ons ziel hebben ervaren en ook vanwege onze onbekwaamheid om datgene wat er is gebeurd te voorkomen voordat het plaatsvond. Dus we zijn teleurgesteld in mensen voor wat zij ons hebben aangedaan en ook in onszelf omdat wij dat hebben toegelaten. En ook hebben we toegelaten dat het kwade ons overwon.

De pijn die we op dagelijkse basis ervaren zal ons leven alleen verlaten wanneer we de stem van de liefde van God in ons toelaten om over ons te heersen. Elke werkelijke wedergeboren kind van God wordt beheerst door deze liefde.

Want de liefde van Christus dringt ons, die tot oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.” 2 Korinthe 4-5 HSV

U oplossing is in u. Als we leren om de Heilige Geest niet te weerstaan door Gods liefde in ons toe te staan om over ons te heersen, dan zal al onze pijn en verdriet die we hebben jegens onze daders ogenblikkelijk verdwijnen.

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Romeinen 12:21 HSV

Het Woord van God Almachtig zegt:” We overwinnen het kwade door het goede niet door het kwade.”

Het is tijd dat we onze houding naar onze daders veranderen. Uiteindelijk biedt het wandelen in liefde je meer voordelen dan de mensen aan wie je liefde geeft. Wanneer we de Goddelijke soort liefde geven of in de praktijk brengen, volbrengen we ons doel in God in deze wereld. Want het wandelen in de Goddelijke soort liefde is de wet volbrengen.

Het is tijd voor ons om ons pijn en verdriet een andere uitstraling te geven en dat we Gods beste beginnen te geloven en voor onze overtreders bidden. Dat is de deur naar buiten van ons pijn en verdriet.

Geef anderen wat u zelf graag wilt hebben of wilt ervaren in uw eigen leven. Dat is hoe we het kwade overwinnen in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij vandaag door Uw Geest om elk kwaad te overwinnen met Uw goed in mij in Jezus’ Christus machtige Naam. Amen.