Scroll Top

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.” Romeinen 12:19 HSV  

God Almachtig wilt niet dat wij onszelf wreken voor het kwaad dat ons is aangedaan. Hij (God) is een rechtvaardige Rechter en kan veel beter afrekenen met uw overtreders dan uzelf. Dat is de reden dat Hij ons vroeg om het kwade met het goede te vergelden. Want dat is de enige manier hoe Hij in onze situatie stapt en afrekent met onze vijanden en overtreders.

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.” Romeinen 12:19 HSV  

In de praktijk brengen van het Goddelijk soort liefde geeft God Almachtig de ruimte om altijd voor u te strijden. Ongeacht hoe mensen ons behandelen, goed of slecht. God Almachtig zorgt ervoor dat zij oogsten wat zij zaaien.

Dat is waarom de strijd niet van u is maar van God. En zolang wij ervoor kiezen om in het Goddelijke soort van Liefde te wandelen jegens elkaar, is God gemandateerd om Zich aan Zijn Woord voor ons leven te houden en ervoor te zorgen dat het geschiedt zoals is beloofd.

Laat het vandaag ongeacht hoe mensen u ook hebben behandeld het aan God Almachtig over en blijf in de liefde wandelen. Want buiten Gods liefde wandelen is buiten Zijn Woord wandelen, tevens zet u zo de deur open voor satanische aanvallen tegen uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik laat iedereen los die mij kwaad heeft aangedaan en ik sta toe hen te behandelen volgens Uw rechtvaardige oordeel. Ik kies ervoor om met de hulp van de Heilige Geest in de liefde te wandelen jegens hen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.