Scroll Top

Ik, ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en ik gedenk uwer zonden niet.” Jesaja 43:25 SVV

God blijft nooit hangen in het verleden om onze toekomst te kwalificeren. Hij wil ook niet dat wij dat doen. We hebben allemaal een verleden. We hebben allemaal wel eens fouten gemaakt in ons leven en hebben ook mensen gekwetst in dit leven, bewust of onbewust. Het heeft het  bloed van Jezus gekost om deze weg te wissen.

Onvergevingsgezindheid zorgt ervoor dat velen niet voorwaarts kunnen bewegen en ziek zijn. De doktoren kunnen de oorzaak van hun ziekte niet vinden vanwege onvergevingsgezindheid. Ze blijven hangen in wat mensen hen hebben aangedaan en zijn niet bereidwillig om het los te laten.

Want ik weet welke plannen Ik voor u hebt, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.” Jeremia 29:11

Dit is het geheim van loslaten. God Almachtig laat het nu en de toekomst toenemen, niet het verleden. Wanneer u leert om niet meer blijft leven in wat mensen u hebben aangedaan, maar ervoor kiest om hen te accepteren voor wie ze nu zijn en niet gisteren en u gelooft ook in Gods goede voor hun leven, dan zult u gaan beseffen dat wat ze u hebben aangedaan geen macht meer over u heeft.

De duivel is diegene die niet wilt dat u het loslaat. Dus hij blijft u eraan herinneren wat mensen u hebben aangedaan, zodat hij u gebonden kan houden. Dus leer te zeggen tegen satan: “Dat was toen en dit is nu en bind zijn gedachten en bestraf him uit uw leven in Jezus’ Naam.

En Jezus zeide: Vader vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.” Lukas 23:34 SVV

Dit is ook het geheim van apostel Paul in de Bijbel:

Broeders, ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, maar één ding weet ik zeker, – en daarbij vergeet ik wat er achter mij ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt” Filippenzen 3:13-14 HTB

Paul kon allen Gods plan voor zijn leven volbrengen door de dag van gister los te laten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Vandaag bind ik de geest van onvergevingsgezindheid en bitterheid in de naam van Jezus. Ik kies ervoor om los te laten. Ik zet de geest van liefde vrij om te heersen in mijn leven in Jezus machtige naam. Amen