Scroll Top

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk…” 1 Corinthiers 13:4 HTB

God Almachtig wil dat we vriendelijk naar elkaar zijn met onze woorden en daden. Het woord vriendelijkheid betekent: liefhebbend zijn, behulpzaam, liefdevol, zonder rancunes te dragen of te klagen. Veel mensen doen dingen voor anderen, maar klagen ondertussen hierover of zijn ongelukkig terwijl ze datgene aan het doen zijn.

Het is beter om iemand helemaal niet te helpen, dan mensen met tegenzin te helpen. Wanneer we rancunes dragen, mopperen of klagen, terwijl we doen alsof we aardig zijn naar mensen, dan misleiden we onszelf.

Doe alle dingen zonder te mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen;” Filippenzen 2:14-15 HTB

We zijn hier om als het licht van deze wereld uit te stralen, niet alleen naar buiten maar ook naar binnen, dat is verreweg het belangrijkste. In de volledige wetenschap dat onze Vader in de hemel ons zal belonen voor alles wat we doen en zeggen.

Jezus Christus, onze Heer is ons rolmodel voor het tonen van Gods vriendelijkheid naar een wereld vol kwaad. Nu zit Hij aan de rechterhand van God Almachtig, gekroond met glorie.

We mogen nooit toelaten dat het gedrag van anderen ons verandert of ons tegenhoudt diegene te zijn wie God Almachtig ons heeft geschapen te zijn. Toon vriendelijkheid, dat is een manier waarop u God door u heen laat schijnen.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Vergeef mij dat ik soms klaag terwijl ik net doe alsof ik aardig ben naar mensen in Jezus’ Naam. Ik kies ervoor om vriendelijk te zijn ongeacht het gedrag van mensen in Jezus’ Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Love is kind Vandaag De liefde is vriendelijk Vandaag […]

Comments are closed.