Scroll Top

Zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.”1 Corinthiërs 13:5 HSV

….zij neemt niemand iets kwalijk.” 1 Corinthiërs 13:5 HTB

Sommige mensen verspillen hun tijd alleen maar aan het groter maken van al het verkeerde dat mensen hen hebben aangedaan. Ze herinneren zich nooit iets goeds. Wanneer u een gesprek met zo’n persoon hebt gehad, realiseert u zich dat de persoon hulp nodig heeft. Zij zijn dragers van wrok en bitterheid.

Het feit dat zij alleen de kwade dingen die hen zijn aangedaan vergroten, is voldoende bewijs dat het zaad van haat wortel heeft geschoten in hun leven. Zo’n persoon heeft bevrijding nodig.

De Bijbel zegt dat diegene die zijn broeder haat een moordenaar is:

Wie zijn broeder haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor leven van God.” 1 Johannes 3:15 HTB

U hoeft niet in de hel te eindigen vanwege wrok of haat of wraakzucht tegen elkaar.

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.” Jakobus 5:9 HSV

Weiger vandaag dat wrok, haat of wraakzucht u naar de hel leidt in de machtige naam van Jezus. En verander uw belijdenis en hetgeen u in uw leven groot maakt. Wat u grootmaakt in uw leven is hetgeen heerschappij heeft over uw leven. Kies wat u wilt. De liefde zal nooit falen.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van wrok, haat of wraakzucht tegen (noem de naam van de persoon). Ik leg de bijl aan de wortel van bitterheid, haat of wraakzucht en ik zet liefde en vrede vrij in mijn leven in de naam van Jezus Christus onze Here. Amen.