Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de Heere, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?” Jeremia 23:29 SV

Wanneer wij te maken hebben met situaties die in strijd zijn met Gods plan voor ons leven, wil God Almachtig dat wij Zijn Woord gebruiken. Hij wilt niet dat wij op ons gevoel af gaan of emotioneel handelen.

De Bijbel vergelijkt Gods Woord met “het vuur om te verteren en een hamer die satanische aanvallen en weerstand tegen u, verbreekt of vernietigt”.

Het Woord van God is er voor ons om te gebruiken. Dus gebruik het, gebaseerd op uw situatie. Jezus Christus is onze Koning, Heer en Hoge Priester. Zijn Woord draagt dunamis of kracht. Gebruik het als uw wapen. Ga niet op gevoel of emoties af. Houdt u vast aan Gods Woord en gebruik het. Dat is hetgeen dat u over elke tegenstrijdige situatie in uw leven heen brengt.

Waar het woord des konings is, daar is heerschappij; en wie zal tot hem zeggen: Wat doet gij?” Prediker 8:4 SV

Als u Gods Woord bestudeert vandaag, gebruik het voor uw situatie.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij om Uw Woord correct te gebruiken in elke situatie die mijn kant op komt in de machtige Naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.