Bent u levend opgestaan vandaag? Heeft u op een matras (of zelfs in een bed!) geslapen met een dak boven uw hoofd? Kunt u dit bericht lezen op uw smartphone, tablet, laptop of computer? Heeft u toegang tot internet? Wees dankbaar!!! Het is goed om stil te staan bij de zaken die u Godzijdank wèl heeft in plaats dat u zich focust op wat u niet heeft.

Van nature heeft de mens de neiging om te klagen als iets niet gaat hoe hij dat voor zich ziet. Klagen verandert echter de situatie niet! Als u dingen in eigen kracht doet dan wordt het onmogelijk om dankbaar te zijn. Dankbaarheid is namelijk een houding van aanbidding aan de Heere.

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft” Filippenzen 4:13 HSV

Erkent u de werking van Gods Geest in uw leven? U bent toch niet meer dezelfde persoon als voor uw bekering? Als u niet gelooft dat God dingen voor u heeft gedaan in het verleden, hoe wilt u dan geloof hebben voor de toekomst? De dankzegging is de erkenning van uw geloof in Hem!  

“Mijn ziel, prijs de Here en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen…” Psalmen 103: 2-6 NBG51

Bent in volle verwachting van wat de Heere doet? Dan kunt u beter een lofgewaad aanhebben terwijl u uitziet naar wat God gaat doen. Een houding van dankbaarheid trekt namelijk zegeningen aan! U positioneert uzelf strategisch in De Geest om te ontvangen. U erkent namelijk Gods Grootheid en dat Hij bij machte is om het te doen! Dank De Here deze morgen voor alles wat Hij al heeft gedaan in uw leven! En prijs Hem voor alles wat Hij nog gaat doen! Dank Hem! Geef Hem glorie! Want God is goed en zeer te prijzen!

Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden” Johannes 4:23

Laten we God samen hardop prijzen:

“Vader,
Ik wil U danken voor Uw Zoon Jezus Christus. Dank U dat U Hem heeft gezonden voor mij. U heeft mij vrijgekocht Papa! U vindt mij nog steeds belangrijk! U houdt van mij en ik houd van U! Waar zou ik zijn zonder U? Ik wil u bedanken voor (wees specifiek en benoem het ook!) ALLES wat U doet! Help mij om dankbaar te blijven Heilige Geest! Want een dankbaar hart brengt U ware aanbidding! U bent de beste Vader! En Uw liefde is sterker dan de dood!
In Jezus naam, Amennn!”