Scroll Top

God is geïnteresseerd in ons hart. Niet in rituelen, tradities, gebruiken of verplichtingen. Als u zegt dat u Zijn kind bent dan dient u Hem uit vrije wil. Niet omdat u gedwongen wordt of omdat het verplicht is.

Vandaag is het tijd voor een grondig hartonderzoek van de Heilige Geest.

En U wilt dat uw waarheid wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart. U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart… Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren… Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven.” Psalmen 51:8, 12, 14

  • Geeft u De Heilige Geest ALLE ruimte èn toegang in uw hart?
  • Bent u volledig gehoorzaam aan De Here? Volgt u alle instructies op die De Here aan u geeft?
  • Bent u standvastig in uw relatie met De Here?
  • Bent u net zo blij en vurig toen u net u leven aan Jezus had gegeven (uw bekering)? Zo niet, dan wilt God dat u terugkomt naar die eerste liefde naar Hem!

Volledige overgave aan Jezus, laat namelijk een leven zien vol van Gods kracht! Hallelujaaaaa!

Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16:9

#HartCheckUp #StripYourselfNakedB4God #BeHonest #BeReal #HowIsYourRelationshipWithJesus?#OnlyTotalSurrenderDisplaysThePowerOfGod #MattersOfTheHeart #DeepWorship #EverythingOrNothing@All #Surrender? #BeAPowerHouse4Jesus