Scroll Top

Vandaag waren we met de gemeente op een vasten genaamd: “De dag van ontzag”. Het is een dag van bezinning, reflectie en dankbaarheid voor het afgelopen jaar. Het natuurlijk verstand heeft sterk de neiging om goede dingen te vergeten. In een maatschappij waar alles heel vlug moet, neemt men eigenlijk ook niet de tijd om stil te staan en te genieten van de goede dingen van het leven. Als je als Christen deze wereldse mentaliteit overneemt dan neem je God Zijn wonderen voor lief. En elke keer als je dan door strijd heen gaat, kan je dus niet meer herinneren wat God voor je heeft gedaan en wat Hij bij machte is (nog steeds) te doen.

Ga met een danklied Zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van Zijn Heiligdom. Prijs de Heer! Dank Hem!” Psalmen 100:4 BB

imagesxde1wr6s

Terwijl ik passende plaatjes aan het zoeken was voor mijn blog, las ik een quote “Thankful for dirty dishes” (dankbaar voor de afwas)! Ik moest erom lachen want zo is het wel: hoe vaak balen we niet van de dingen die we moeten doen? Maar beseffen we wel hoe gezegend we zijn dat we ze kunnen doen? Er is vast wel iemand in deze wereld die met jou van plaats wil ruilen.

Dus in plaats dat we terugblikken op dit jaar met de houding wat we nog liever hadden zien gebeuren in ons leven, kunnen we ook ervoor kiezen om onze zegeningen tellen! Er zijn zoveel zaken om dankbaar voor te zijn. Het feit dat je mijn blog kan lezen, betekent dat je internetverbinding hebt, dat is voor sommige mensen in deze wereld al een luxe!

en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.” Efeziërs 5:20 NBV

carry a thankful heart cream