Daily Manna

Daily Manna2019-01-01T20:42:05+00:00

DAILY MANNA – YOUR SPIRITUAL FOOD

Vecht voor uw familie (4)

Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.  En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat.  Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.  Maar hij zei tegen haar: Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede

By |October 8th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

War for your family (3)

Klik hier voor de Nederlandse vertaling 🙂 God is always looking for someone who will believe Him for the impossible. The best time to have faith in God for anything is when you have a need. Maybe you came from a family with a marital problem, a family whereby everyone suffers from a particular ailment or they turn all out to be criminals. It may be a child of yours who is so sick and the doctors have given up

By |October 5th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

Vecht voor uw familie (3)

God is altijd op zoek naar iemand die Hem wil vertrouwen voor het onmogelijke. De beste tijd om geloof te hebben in God voor wat dan ook is wanneer u een nood heeft. Misschien komt u uit een familie met huwelijksproblemen, een familie waar iedereen lijdt aan een bepaalde ziekte of waar ze allemaal criminelen worden. Het kan uw kind zijn die zo ziek is dat de artsen het kind hebben opgegeven. En vanwege dit bent u niet zeker hoe

By |October 5th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|1 Comment

War for your family (2)

But Noah found grace (favor) in the eyes of the Lord.” ‭‭Genesis‬ ‭6:8‬ ‭AMPC‬‬ The Bible says “Noah found grace in the sight of God” and as a result of this God entered into covenant with Noah to save his entire family from the flood that destroyed the earth in the days of Noah. Please read Genesis chapter 6. For behold, I, even I, will bring a flood of waters upon the earth to destroy and make putrid all flesh

By |October 3rd, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

Vecht voor uw familie (2)

Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE." Genesis 6:8 HSV De Bijbel zegt dat Noach genade vond in de ogen van de HEERE. Als een resultaat daarvan is God in verbond gegaan met Noach om zijn gehele familie te redden van de vloed die de aarde vernietigde in de dagen van Noach. Lees alstublieft Gensis hoofdstuk 6. En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder

By |October 3rd, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

War for your family (1)

Klik hier voor de Nederlandse Vertaling 🙂 And they answered, Believe in the Lord Jesus Christ [give yourself up to Him, take yourself out of your own keeping and entrust yourself into His keeping] and you will be saved, [and this applies both to] you and your household as well.” Acts‬ ‭16:31‬ ‭AMPC‬‬ God is looking for righteous people on earth who are willing to believe Him against all odds for salvation for their entire family: As long as we

By |October 2nd, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

Title

Go to Top