Daily Manna

Daily Manna2019-01-01T20:42:05+00:00

DAILY MANNA – YOUR SPIRITUAL FOOD

Vecht voor uw familie (7)

Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden." Mattheüs 12:25 HSV Eén van de valstrikken dat onze ‬‬vijand tegen ons en onze familie gebruikt is de geest van verdeeldheid. De vijand houdt ervan wanneer we niet verenigd zijn in Gods originele plan voor ons leven en die voor onze familie. Eén groot voorbeeld is de

By |October 18th, 2018|Categories: Daily Manna|0 Comments

Fight for your family (6)

For though we walk (live) in the flesh, we are not carrying on our warfare according to the flesh and using mere human weapons. For the weapons of our warfare are not physical [weapons of flesh and blood], but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds, [Inasmuch as we] refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself up against the [true] knowledge of God; and we lead every

By |October 15th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

Vecht voor uw familie (6)

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.   De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.  Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,  en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn." 2 Korinthe

By |October 15th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook, Uncategorized|0 Comments

War for your family (5)

So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. And he took him a potsherd to scrape himself withal; and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? curse God, and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? shall we receive good at the hand

By |October 11th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

Vecht voor uw familie (5)

Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.  En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat.  Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.  Maar hij zei tegen haar: Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede

By |October 11th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments

War for your family (4)

So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. And he took him a potsherd to scrape himself withal; and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? curse God, and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? shall we receive good at the hand

By |October 8th, 2018|Categories: Daily Manna, Facebook|0 Comments