Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden.”

Handelingen‬ ‭2:47‬ ‭HTB‬‬

Wij profeteren:
Dit jaar heb ik gunst bij alle mensen!! Massale toename! Zielen komen eraan! Massale redding in de Naam van Jezus!

 

Moge de HEERE, de God van uw vaderen, aan uw aantal toevoegen duizendmaal wat u nu bent, en moge Hij u zegenen, zoals Hij tot u gesproken heeft!”

Deuteronomium‬ ‭1:11‬ ‭HSV‬‬

 

In de Naam van Jezus, God Almachtig maakt ons duizendmaal meer: ​​financieel, geestelijk en gezondheidsgewijs. Onze familie breidt zich duizend maal meer uit !!!

 

En de HEERE zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.”

Deuteronomium‬ ‭28:11‬ ‭HSV‬‬

**TOEVOEGING, VERMENIGVULDIGING

2021 – duizendmaal meer

 

Sta op, word verlicht, want komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.”

Jesaja‬ ‭60:1‬ ‭HSV‬‬

 

DE HEERLIJKHEID
** SUPER OVERVLOED
** TOEVOEGING
In het Hebreeuws: “Cabot”; een massa, overvloed in voorziening: geen dingen met mondjesmaat! Bovennatuurlijke voorziening van alle kanten

 

** WEELDE EN RIJKDOM
De zegeningen van de Heer maken rijk
De rijkdom van dit land zal ons dienen

En Abram was zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud.”

Genesis‬ ‭13:2‬ ‭HSV‬‬

** EER
** MOOI MAKEN
** AANTREKKELIJK ZIJN

 

En de jongeman aarzelde niet dit te doen, want hij verlangde naar de dochter van Jakob, en hij was de aanzienlijkste van heel zijn familie.”

Genesis‬ ‭34:19‬ ‭HSV‬‬

** VERHOGING

Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn.”

Psalmen‬ ‭75:7‬ ‭NBG51‬‬

Ongekende verhoging, mijn licht schijnt en mensen komen tot mijn licht!

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.”

Jesaja‬ ‭60:2‬ ‭HSV‬‬

 

2021

  • De geest van toevoeging is aan het werk in mijn leven.
  • 2021 is mijn jaar van toename, toevoeging, vermenigvuldiging, verhoging, weelde, overvloed, rijkdom in de Naam van Jezus!
  • Ik profeteer dat ik een probleemoplosser ben! Ik ben de oplossing voor iemands probleem! Ik ben het antwoord! In Jezus Naam!

 

** GOD ZAL ERVOOR ZORGEN DAT U IN ALLE DINGEN OVERVLOEDIG ZULT ZIJN

** TOEVOEGING, VERMEERDERING

En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”

Jesaja 60:3 HSV

 

(** DE HEERLIJKHEID betekent verschillende dingen)