donderdag 03-12-2020

Woord van Profetie en Proclamaties:

Zeg het hardop:

• Ik zal overvloed hebben op elk gebied van mijn leven
• Elk juk van slavernij dat door de vijand om mijn nek is gelegd, ik kom ertegen op, ik gebied het te breken in de Naam van Jezus!
• Wat de vijand ook heeft gepland of welke cyclus ik ook ben geweest, het mislukt en breekt
• Elke geest van blindheid die was opgedragen om mij blind te houden in de Naam van Jezus, ik bestraf het! Ik verklaar vanaf vandaag mijn ogen zijn open! Mijn Vader, mijn Vader, frustreer mijn vijanden! Frustreer de geest die is opgedragen om mijn leven te bevechten: kwel hen die mij kwellen!
• In de naam van Jezus elk demonische programmering tegen mijn leven vandaag, ik deprogrammeer het! Ik spreek in mijn omstandigheden om voorgoed te veranderen!
• Satan VANDAAG verklaar ik dat je opdracht tegen mijn leven is beëindigd!
• Satan brengt 7-voudig de dingen terug die je kwam verstrooien, plaats het terug in de Naam van Jezus, mijn tijd en mijn inspanning dat je kwam om te stelen! Ik gebied herstel in de Naam van Jezus: de vijand zal niet meer komen en stelen
• Vandaag verklaar ik 7-voudig herstel.
• Laat de dief zevenvoudig aan mij vergoeden
• De dief zal niet van mij en mijn huishouden stelen.
• Ik verklaar dat de macht van de dief tegen mijn leven is gebroken.
• Ik verklaar dat ik niets zal verliezen van wat God mij heeft gegeven, ik zal het niet verliezen.
• Vanaf vandaag zal ik mijn financiën, mijn doorbraak, mijn zaken en mijn helpers niet meer kwijtraken, de goede mensen die God in mijn leven heeft gezet.

 

SUPER OVERVLOED
Ik profeteer super overvloed voor Winners Harvest!!! In deze periode van 2020 tot 2021 alles wat je leven verlaat, hoort ook te vertrekken! Nieuwe dingen komen op mijn pad, oude dingen die nutteloos zijn, gaan weg, ik wijs ze de deur. Ik verklaar: ERUIT! Er is een REVOLUTIE! In dit 2021 zal niet binnen met een vreemde geest in de Naam van Jezus, ik heb de deur gesloten.
• Ik verklaar dat ik zal stromen en overstromen super overvloed is mijn deel het gewicht van de glorie is mijn deel Gods super overvloed breekt elk juk! Rijkdom komt naar u toe!!!

 

HET WOORD:

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.” Jesaja‬ ‭60:1‬ ‭HSV‬‬

“uw licht” moet opkomen tegen uw omstandigheden. Geestelijke dingen moet voor worden gevochten! Elke keer dat u zich in een situatie bevindt die u niet prettig vindt, stel uzelf de vraag: “Wanneer ga ik nou opstaan?” Vecht voor wat u toe behoort!

STA OP – DOE IETS ERMEE!

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” Efeze‬ ‭5:14‬ ‭HSV‬‬

Als u niet opstaat, zul je niet verlicht worden. De reden dat u die situatie niet leuk vindt, is omdat God wilt dat u opstaat. Vergelijk uzelf niet met anderen, hun verhaal is misschien nooit uw verhaal. We hebben allemaal dingen waar we mee te maken hebben, maar totdat u opstaat, zal het niet veranderen! U krijgt alleen waar u voor vecht in het leven.

Ook al zei God het, u moet er nog steeds voor strijden, want het doel van de vijand is ervoor te zorgen dat dat visioen niet uitkomt De vijand zal tegen u liegen, maar u moet op Gods Woord in uw leven staan.

Disciplineer uzelf om 15-30 min te bidden met Het Woord.

• Exodus 15: 7

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden….” Jakobus‬ ‭5:13 HSV

… Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.” Nahum‬ ‭1:9‬ ‭HSV‬‬

De duivel weet wanneer u uw standpunt heeft ingenomen. Zeg mensen waar het op staat!

De enige persoon die karakter in u vormt, is de Heilige Geest! Als u uzelf meer aan de Heilige Geest overgeeft, dan kan Hij uw karakter vormen. Want karakter wordt geboren uit overgave aan de Heilige Geest.

ECHT VASTEN
Jesaja 58:1-8

Vasten gaat in tegen wat uw ziel leuk vindt. Tijdens het vasten moet u vrede sluiten met mensen, uzelf onderzoeken en vreemde gedachtes doden zodat u God kan dienen. Laat Hem met u praten, probeer niet voor Hem te praten.

Er komt licht als u het Woord van God in u heeft:

Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.” Psalm‬ ‭119:130‬ ‭HSV‬‬

Woorden in Grieks betekent “Dabaah

• John 8:12

Als u het woord van God volgt, verdwijnt de duisternis maar als u uw eigen ding volgt, blijf u in duisternis. Er is licht dat de duisternis verdrijft; Het woord uit uw mond komt op tegen duisternis en alle slechte dingen in uw leven!

Gods Woord is het licht dus u heeft het Woord nodig als u stemmen hoort, het is omdat het woord niet daar is.

namelijk verlichte ogen van uw verstand…” Efeze‬ ‭1:18‬ ‭HSV‬‬

Wanneer u in gebed gaat dan neemt uw geest de informatie als eerste aan, uw verstand ontvangt het dan en wordt vernieuwd!

De geest van een mens is een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.” Spreuken‬ ‭20:27‬ ‭HSV‬‬

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalm‬ ‭18:29‬ ‭HSV