DE OVERSCHADUWENDE KRACHT VAN GOD

De overschaduwende kracht van God is bedoeld voor het onmogelijke. Het is belangrijk dat u begrijpt wat die tegenwoordigheid doet. Want het was de tegenwoordigheid van God die over Maria heen kwam en Maria werd zwanger. Het is ook de tegenwoordigheid die erkenning geeft. Er zijn misschien mensen die u niet willen, maar de overschaduwende tegenwoordigheid van God zorgt ervoor dat ze u wel willen. Er is misschien een baan waarvoor u niet in aanmerking komt, maar de overschaduwende tegenwoordigheid kwalificeert u.

“Ik verklaar dat de overschaduwende tegenwoordigheid in onze stad, Nederland en onze familie is.”

Dit is de tegenwoordigheid die ervoor zorgt dat mensen zichzelf aan God overgeven zonder te weten waarom, omdat ze te maken hebben met iets dat sterker is dan henzelf.

STA OP

Jesaja 60: 1
Als je niet opstaat -> kun je niet schijnen.

“Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn”.
Romeinen 8:29 HTB

Uw verleden heeft niets te maken met waar u heen gaat. Als u serieus met God wilt zijn, is dat gemakkelijk. Reinig u van uw verleden, zo simpel is het.

Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’
Mattheüs 22:14 HTB

“Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om eropuit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen…..”
Johannes 15:16 HTB

Zeg “nee” tegen het verleden! Het probleem voor de meeste mensen – het verleden is voorbij, maar u vindt het nog steeds heerlijk om ermee om te gaan. Uw verleden is niet uw toekomst. Dat was uw verleden, maar hoe zit het nu met u?? Stop met vertellen wat u vroeger was, het is alsof u een dood persoon wilt opwekken.

Elke keer dat u een profetie ontvangt, heeft u kennis nodig. Het zal niet gebeuren omdat ze profeteerden, daarom heeft u een leraar nodig. U hebt mensen nodig die u profetisch inzicht zullen geven.

U heeft Jezus nodig; Hij is onze Heer maar u heeft ook de pastoor nodig !! Als u geen contact heeft met uw pastor/ counselor, dan heeft u een probleem.

STA OP – OM AAN TE WAKKEREN, OM TE PRESTEREN
Lees Genesis 26: 1-3

God zegt dat Hij het verbond wil uitvoeren. Dus er is iets dat Hij aan u verteld heeft dat Hij wil manifesteren, dus geeft Hij u een instructie. Hij zei tegen Isaak, ik zal uitvoeren! Als u op uw voeten staat, wandelt u in wat God voor u heeft.

God voert uit wat Hij heeft beloofd. Gehoorzaam wat God u zegt. God voert zijn verbond in mijn leven uit. Dat is bidden met kennis.

DE GEEST VAN PROMOTIE
Izaäk ging vooruit en omdat hij instructies opvolgde, dat leidde ertoe dat de glorie van God werd geopenbaard. Er is een demonische glorie die duisternis brengt, maar de glorie van God gaat daar tegen in. De meeste gelovigen weten niet dat Opstaan ​​ook betekent “kom er tegen op”.

STA OP – KOM ER TEGEN OP
Lees Exodus 15: 7

Het is een jaar waarin u tegen dingen opkomt!  U neemt de naam van Jezus en komt op tegen alles dat in strijd is met uw leven!!

STA OP – SLAAG, NEEM OVER
Lees Deuteronomium 25: 6

Al deze bijbelteksten bid ze uit. God zegt ons erop uit te gaan en te slagen! Verklaar dat u op elk gebied van uw leven succes heeft! 2021, vanaf nu, verklaar dat u een succes bent – verklaar dat u slaagt en overneemt en begin te verklaren op welk gebied u zult slagen en neem over!

STA OP – VOLBRENGEN
U zult afmaken waar u aan begonnen bent!

2021, bereikt u wat niet eerder heeft bereikt! 21 betekent bevrijding! In 2021 we zullen bevrijding ervaren! Alles wat in de weg heeft gestaan, elke valstrik van de vijand, goddelijke ontsnapping. Vrijheid. Bovennatuurlijke prestaties.

Isaac zaaide tijdens de hongersnood. Doe wat God u zegt. Isaak bleef in Gerar, dus gehoorzaamde hij God (Genesis 26: 6)

“En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de Here zegende hem”.
Genesis 26:12 NBG51

Zaai niet een zaad om gezegend te worden want u bent AL gezegend.

Schijn uw licht is gekomen nu. Als u bidt, verklaar dan dat Mijn Licht mensen trekt.

“De Here zei:  U zult meer doen dan alleen Israël bij Mij terugbrengen. Ik zal u maken tot een licht voor alle volken van de wereld, om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde.”
Jesaja 49:6 HTB