… maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.” Exodus‬ ‭33:18-19‬ ‭HSV‬‬

 

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” Jesaja‬ ‭60:2‬ ‭NBG51‬‬

Sta op en wordt verlicht, want de heerlijkheid des heren gaat over u op. Licht betekent liefde! Mozes vroeg niet om macht, maar hij wilde God leren kennen. God liet zien wat Hij bedoelde! Hij is de Hoogste Autoriteit en de Hoogste Rechter.

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,”Exodus‬ ‭34:6‬ ‭HSV‬‬

God wil dat u barmhartigheid betoont. Dus in plaats van wrok te koesteren, kiest u ervoor om het los te laten. Toon compassie! Wees niet te snel met het beoordelen en bekritiseren van mensen. Handel uit compassie. Dus als u ze behandelt, behandel ze dan op basis van de standaard van God. Wees genadig! Genade werkt alleen in nederigheid! En dit is de genade die u nodig hebt om de mandaat van 2021 te vervullen!

2021 gaat niet om werken of hard zwoegen. Want als u hard werkt, geeft u God niet de doorgang om voor u uit te gaan. De heerlijkheid komt alleen door, en omringt u en straalt u uit als u zich aan Hem overgeeft. Wees in 2021 klaar om compassie en barmhartigheid te tonen en uzelf nederig op te stellen. Want trots houdt veel dingen tegen !!!

Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.” Jakobus‬ ‭4:6‬ ‭HSV‬‬

 

Maar als je alleen op God vertrouwt en niet op je eigen prestaties, spreekt God je vrij van schuld. [ Het is Gods geschenk. ] Want God kan mensen die zich eerst niets van Hem aantrokken [ en dus schuldig zijn ], vrijspreken van schuld.” Romeinen 4:5‬ ‭BB‬‬

De reden waarom we geen profetische woorden zien uitkomen, is omdat we dingen in eigen kracht doen!

Laat nederigheid voor u uit gaan in 2021!