Profetie

De poorten en deuren zijn open.
De stad en natie zijn open.
Er zijn geen onmogelijkheden meer! Ze zijn open!

2021 is mijn jaar van vollop mogelijkheden!
Het bloed van Jezus opent deuren, het zegt “NEE” tegen de dingen die de vijand wil brengen!!!

De Koning komt eraan!
Jezus klopt aan de deur en als u opendoet zal Hij binnen komen.
De Heer komt onze stad binnen.
Mensen komen eruit, kettingen worden losgemaakt, jukken worden verbroken.

Wat van u is komt eraan!
De deuren zijn open voor dit huis.
Het zal mensen toe trekken naar dit huis.
Helpers, gunst en open deuren. Laat ze binnen komen!
Gunst komt naar de kinderen van God toe, satanische dingen worden een halt toegeroepen!

Een kandelaar die uitschiet (net als een vuurpijl). Dat is wat Reverend zag in onze midden.

Wanneer u in de ochtend opstaat en u heeft geen eetlust, dan geeft God u een teken om te gaan vasten om uw geest te bekrachtigen. Hij bereidt u voor op de strijd met kracht (= dunamis).

 

Woord

Jesaja 60:1
SPREEK HET UIT! ZET HET VRIJ!

U heeft een doel om door te gaan met vasten en bidden.
Wanneer uw wil “JA” erop zegt, dan zal God u ook de kracht geven om het te doen.
Overgave is een discipline.
Elke ware vasten zou u met uzelf doen confronteren.

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.”
‭‭Jesaja‬ ‭60:1‬ ‭HSV‬‬

Sta op betekent in het Hebreews betekent “Koom”
Om aan te wakkeren!

“Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren”.
2 Timotheüs 1:6 HSV

U kunt niet schijnen totdat u opstaat! U moet iets doen!

Ernaar handelen / ernaar gedragen -> Efeziers 6:13

Volharden / tegen in gaan -> Exodus 15:7

Genesis 13:17, Genesis 19:15-22
God kan niet bewegen tot dat u BEWEEGT!

Het opstaan begint in uw hart:
de vrouw van Lot stond niet op, dat is de reden dat ze werd veranderd in een zoutpilaar.

En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”
‭‭Jesaja‬ ‭60:3‬ ‭HSV‬‬

De heidenen komen tot uw licht!
Schijnen: verlichten

Het vuur aanwakkeren -> Psalmen 19:8

Wanneer het licht over u komt, schijnt u. Wanneer het licht over u komt en u blijft zitten, gebeurt er niets.

Toen zei Jonathan: Mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Kijk toch eens hoe helder mijn ogen staan, omdat ik een beetje van deze honing gebruikt heb.” 1 Samuel‬ ‭14:29‬ ‭HSV‬‬

Uw ogen worden verlicht door het Woord! Dus neem Het Woord van God tot u zodat uw ogen worden verlicht! Het bloed van Jezus druipt aan uw deurposten en het spreekt beter dingen over u uit!

De deuren zijn open!!