30 days fasting and praying

Dag 16: Getrouwheid

By |2020-12-17T07:42:57+00:00December 17th, 2020|30 days fasting and praying|

Hoofdteksten: Jesaja 60: 1-2 Exodus 33: 18-19 De geest van terechtwijzing is in beweging. Mensen zullen zich de goedheid van de Heer in hun situatie herinneren en ze zullen terugkeren naar het huis van de Heer. Er zal een geweldig terugkeer zijn! We gaan glorieuze jaren in: 2021-2022-2023! Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep

Dag 17: Verwijder twijfel

By |2020-12-21T13:48:11+00:00December 17th, 2020|30 days fasting and praying|

Profetie 2021 - Mannen worden gered! Ze zullen rennen en voor God buigen! We willen onze mannen tot het geloof zien komen. Jabez was een man maar een verliezer. ‘Jabez was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard.’ ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9‬

Day 16: Loyalty

By |2020-12-16T12:33:27+00:00December 16th, 2020|30 days fasting and praying|

Main scriptures to read: Isaiah 60:1-2 Exodus 33:18-19 The spirit of reproof is moving. People will remember The Lord’s goodness in the midst of their situation and they will return to The Lord’s House. There will be a great return! We are entering into glorious years: 2021-2022-2023!  And the Lord passed by before him, and

Dag 15: Lankmoedigheid en verdraagzaamheid

By |2020-12-15T22:56:19+00:00December 15th, 2020|30 days fasting and praying|

  Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” Exodus‬ ‭34:6‬ ‭HSV‬‬ Er zijn twee soorten geduld: Lankmoedigheid -Makrothumia Het vermogen om kwaad te verdragen en vriendelijk te blijven Alleen al het feit dat u onderling juridische geschillen hebt, toont aan dat

Day 15: Longsuffering & Forbearance

By |2020-12-15T11:36:16+00:00December 15th, 2020|30 days fasting and praying|

And the Lord passed by before him, and proclaimed, The Lord, The Lord God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth” Exodus‬ ‭34:6‬ ‭KJV‬‬ There are two kinds of patience: Longsuffering - Makrothumia The capacity to endure evil and still be kind The very fact that you have legal disputes among yourselves shows that you

Dag 14: Laat het bloed van Jezus spreken!

By |2020-12-14T23:22:17+00:00December 14th, 2020|30 days fasting and praying|

Het Bloed van Jezus spreekt over God Zelf. Het bloed van Jezus is op u geplaatst en spreekt voor zichzelf. Het Bloed heeft een zwaardere stem dan welke stem dan ook! Want in Het Bloed is leven! Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op

Day 14: Let the Blood of Jesus speak!

By |2020-12-14T11:42:58+00:00December 14th, 2020|30 days fasting and praying|

The Blood of Jesus speaks of God Himself. The Blood of Jesus is put on you and speaks for itself. The Blood has a greater voice than any voice! For in The Blood there is life! For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the

Day 13: Grace goes with submission

By |2020-12-15T05:34:10+00:00December 13th, 2020|30 days fasting and praying|

Read: Isaiah 60:2 Exodus 33:18-19 What do we need in 2021? Understanding what Grace is! Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over

Dag 13: Genade gaat met gepaard met onderwerping!

By |2020-12-16T09:19:14+00:00December 13th, 2020|30 days fasting and praying|

Lezen: Jesaja 60: 2 Exodus 33: 18-19 Wat hebben we nodig in 2021? Begrijpen wat genade is! Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met Hem te

Day 12: Grace goes with humility

By |2020-12-15T05:34:30+00:00December 12th, 2020|30 days fasting and praying|

And he said, I beseech thee, shew me thy glory. And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy on whom I will shew mercy.” Exodus‬ ‭33:18-19‬