We kennen allemaal die broeder of zuster die zo vurig was. Degene diende trouw in het huis van God. En opeens hoort u dat de persoon niet meer naar de kerk gaat of degene gedraagt zich vreemd. U weet niet wat er met die persoon aan de hand is.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8

De duivel heeft die persoon overgenomen en nu is het onze taak om voor die persoon te staan in gebed èn te behandelen met liefde!

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.” Galaten 6:1

Dit is niet de tijd om een verwijtende blik te geven of het wijzende vingertje! We maken allemaal fouten en Jezus geeft ons ook opnieuw kansen! Dit is de tijd om te bidden tot God die rijk is aan ontferming!

Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf: “Bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de honger. Ik weet wat! Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u.” Lucas 15:17-18

Laten we bidden voor alle teruggevallen Christenen! We kennen vast wel iemand die we een tijdje niet in de gemeente hebben gezien. Of iemand die ooit een Christen was maar niks meer van Jezus wilt horen.

Laten we bidden dat mannen en vrouwen Gods op hun pad worden geplaatst om ze terug te winnen voor Christus. Een mooi voorbeeld in De Bijbel is dat van Apostel Paulus en Onesimus (Filemon 1: 8-20)

Laten we bidden dat onze broeders en zusters tot bezinning komen. Laten ze weer herinneren hoe goed ze het hadden met God en dat ze opstaan van de plek waar ze zijn en weer teruggaan naar hun Vaders Huis!

Laten ze door De Heilige Geest worden geleid naar die gemeente waar ze gezond kunnen groeien en bloeien. We bidden dat ze worden begeleid door Gods vrezende en liefdevolle voorgangers zodat ze kunnen genezen van hun verwondingen.

“Oh Heer, breng de dwalende thuis en laat Uw kracht zien van herstel in hun leven! In Jezus Naam, Amennn.”