In dit vasten ontwikkelt God de mentaliteit om uw aandacht op de overwinning te blijven focussen! U heeft namelijk één doel voor ogen: maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus (Filippenzen 3:14 NBG51)

U bent meer dan een overwinnaar (Romeinen 8:37)! Winnen is nu dus deel geworden van onze nieuwe identiteit (natuur) in Christus. Het punt is alleen dat we nog niet vernieuwd zijn in onze gedachten en emoties dat we meer dan overwinnaars zijn!

Maar hoe komt die vernieuwing dan? Door ons schoon te wassen (heiligen) en te baden (reinigen) met het Woord van God (Efeziërs 5:26). Hoe brengt u dit in praktijk? Ten eerste moet u vertrouwen dat het Woord van God de absolute waarheid is. Dan pas kunt het toepassen in de situatie, gedachte of in emotie door uzelf aan het Woord van God over te geven.

Bijvoorbeeld u heeft te maken met angst en onzekerheid. U voelt zich daardoor verlamd en benauwd. Soms lijkt het wel alsof u een Black-out krijgt doordat het overweldigende gevoel, uw hele verstand overneemt. Wat zegt God dan tegen u?

vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10 NBG51

U kunt nu twee dingen doen: ervoor kiezen om toch naar dat gevoel te luisteren of u kunt op het Woord van God gaan staan. Gods Woord is Zijn belofte aan ons (2 Corinthiërs 1:20). Zijn beloften zijn zeker en u heeft als Zijn kind dus hier recht op! Denkt u nou echt dat God wilt dat u onder angst en onzekerheid gebukt gaat? Nee helemaal niet!

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen.” Galaten 5:1 NBG51

U kunt alleen vernieuwd worden door het Woord van God als u het Woord van God in praktijk brengt! Wat moet u nu doen? Bestraf het gevoel of gedachte in de Naam van Jezus! Door het te bestraffen zegt u namelijk dat dit geen deel van u is en dat is het ook niet want het is niet in lijn met het Woord van God. U verwerpt dus dat gevoel maar nu moet u de waarheid omarmen. De waarheid is Gods Woord en u spreekt uit: in de Naam van Jezus ik vrees niet, want God is met mij; ik zie niet angstig rond, want Hij is mijn God. Hij sterkt mij, ook helpt Hij mij, ook ondersteunt Hij mij met Zijn heilrijke rechterhand! Blijf het zeggen totdat het zinkt. Geloof komt namelijk door het horen en het blijven horen van het Woord van God (Romeinen 10:17) Mediteer dus op de Bijbeltekst! Plak het op de spiegel, plak het op de koelkast of op de deur zodat het ziet voordat u de deur uitgaat! Zo blijft u uzelf eraan herinneren wat God over u zegt! U zult ervaren dat u anders gaat voelen en denken omdat het Woord van God u heeft overgenomen!

Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.” Efeziërs 6:13 HTB