Deze afgelopen dagen stonden in het teken van allerlei doelen behalen. Ik heb mijn actielijst inzichtelijk en naar prioriteit opgesteld. Ik moet en ik zal alle punten per dag wegstrepen! Ik ben gedreven! Ik kan dit! Ik ben gestructureerd in de Naam van Jezus! Terwijl ik lekker bezig was, waarschuwde de Heilige Geest mij al van: “Mocht je dat gedreven gevoel niet meer hebben dan moet je er wel zo in blijven staan!” Verandering is namelijk niet een gevoel maar laten we eerlijk zijn: het zou toch zo fijn zijn als je ook lekker in je vel zou zitten terwijl je door een verandering heen gaat! Een verandering is echter iets geestelijks dus je ziel krijgt pas een fijn gevoel nadat je een nieuwe ervaring met Het Woord van God (vernieuwing) hebt opgedaan!

Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen.” Romeinen 8:7-8 HTB

Nou lekker dan! Op je gevoel kan je dus niet afgaan want die doet ook maar waar het zin in heeft! Was het niet jouw gebed dat je nu ECHT? verandering wilde? Je was enthousiast dat je ging verhuizen totdat je lange uren maakte om je spullen te sorteren en in te pakken. Je was lyrisch over je nieuwe baan totdat je erachter kwam dat je directe collega de reden is dat niemand meer wilt blijven werken in het bedrijf! Je was in de wolken want je hebt de liefde van je leven ontmoet totdat je ontdekte dat de persoon niet op alle aspecten is zoals je had verwacht! En daar zit nou juist het probleem! Wat is je verwachting? Denk je dat als je je doelen wilt bereiken dat het van een leien dakje zal gaan? Integendeel! Het leven is niet eerlijk! Alles wat je wilt bereiken daar moet je voor vechten! Wees niet naïef en laat je ook niet meer door dingen of mensen overvallen!


Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!” Jesaja 26:3 HTB


God wilt dat we volkomen in vrede door het proces van verandering heen gaan maar het is onze taak om onze gedachtengang onder controle te houden! Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte krijgsgevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Corinthiërs‬ ‭10:5‬‬). Je kan niet zomaar gedachten toelaten die niet in lijn zijn met het Het Woord van God! Filter je gedachten! Je bent niet langer meer een slaaf van je emoties!

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” Filippenzen‬ ‭4:8‬ ‭HSV‬‬

De Bijbel geeft hier duidelijk 8 richtlijnen waaraan onze gedachten moeten voldoen:
1. WAAR
Is het waar wat je denkt? Maar wat is dè waarheid dan? Jezus is de waarheid (Johannes 14:16)!!! Dus check of je gedachte in lijn is met Het Woord van God!
2. EERBAAR
Is het eerbaar hoe je denkt? Met andere woorden: is het fatsoenlijk om zó te denken? Je bent naar Zijn Naam genoemd, en geschapen tot Zijn eer (Jesaja‬ ‭43:7‬). Dus elke gedachte dat schande, minderwaardigheid of schaamte produceert, IS NIET VAN GOD!!! 
3. RECHTVAARDIG
Is het rechtvaardig de gedachte die je hebt? Is dit een rechte of kromme gedachte? God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt (Efeziërs‬ ‭3:20‬ ‭BB‬‬).
4. REIN
Is de gedachte rein die je erop na houdt? Is het zuiver? Is het puur? Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien (Mattheüs‬ ‭5:8‬ ‭HSV‬‬)!
5. LIEFELIJK
Is het liefelijk om zo te denken? Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven (Jeremia‬ ‭29:11‬ ‭HSV‬‬).
6. WELLUIDEND
Is het helder klinkend? Dus is dit goed voor je oor om te horen? Kom je met deze gedachte in harmonie met God? Verlang ernaar om wijze dingen te horen. Verlang ernaar om verstandig te worden (Spreuken ‭2:2‬ ‭BB‬‬).
7. DEUGD
Is dit een degelijke gedachte? Wordt je door deze gedachte meer gegrondvest in de dingen van De Heer? Geeft deze gedachte je houvast aan Hem? Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd. Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet (Jacobus‬ ‭1:6-8‬ ‭BB‬‬).
8. PRIJZENSWAARDIG
Zorgt deze gedachte ervoor dat je God gaat prijzen? Dat het Hem lof geeft? Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten (Habakuk‬ ‭3:17-19‬ ‭HSV‬‬).
Als je gedachte niet aan deze 8 richtlijnen voldoet, BESTRAF HET IN DE NAAM VAN JEZUS EN VERWERP HET! Niemand zit te wachten op gedachten die je helemaal nergens brengen! Blijf gefocust!

Laten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof.” Hebreeën‬ ‭12:1-2‬ ‭HTB‬‬