Wat was ik blij toen men mij voorstelde samen naar het huis van de Here te gaan. Psalmen 122:1

Elke Christen hoort één keer in de week Sabbath te houden. De rustdag van de Here te vieren in Zijn Huis (een kerk). Tegenwoordig denken Christenen daar licht over alsof naar de kerk gaan een optie is echter De Bijbel spoort ons aan in Hebreeën 10:25

Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.”

Het Christendom is Het geloof waarin u iets belijdt (u spreekt het uit) èn daar ook naar handelt. Het is geloof dat ALTIJD samen gaat met actie!

Bekering

Want indien gij met uw mond BELIJDT, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond BELIJDT men tot behoudenis.” Romeinen 10:9-10

Waterdoop (door gehele onderdompeling)

Wie gelooft EN zich laat dopen, zal behouden worden… ” Marcus 16:16

Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos. Iemand zou kunnen zeggen: ‘Och, het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. De een legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden.’ Wel, als dat zo is, hoe kunt u mij dan uw geloof laten zien, als dat niet uit uw daden blijkt? Ik zal u mijn geloof laten zien uit wat ik doe. Durven sommigen van u nog te beweren dat ‘geloven alleen’ genoeg is? Gelooft u dat er maar één God is? Dat is goed, maar dat geloven de boze geesten ook en zij beven van angst voor Hem!  Dwazen! Wanneer zult u eens leren dat geloven geen zin heeft als u niet tegelijk ook dóet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof.” Jakobus 2:17-20

God wilt u geplant zien in Zijn Huis zodat u kunt groeien en opbloeien als Zijn kind. Dat is namelijk een belofte die Hij aan ons heeft gemaakt in Zijn Woord!

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; GEPLANT IN HET HUIS DES HEREN groeien zij in de voorhoven van onze God;  zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn…” Psalmen 92:13-15

Misschien bent u teleurgesteld of verbitterd door wat er in de kerk is gebeurd en wilt u daarom niet meer gaan. Laten mensen u nooit weerhouden om te doen wat God van u vraagt. God wilt u elke week persoonlijk ontmoeten in Zijn Huis dus laat niemand u daarin ontmoedigen!

Het is tijd om te gaan naar Uw Vaders Huis! Jezus is ALLES wat u nodig heeft! Kom en ga met verwachting naar Hem, Jezus stelt u nooit teleur! Daar waar mensen het af laten weten, wilt Hij aan U laten zien dat Hij God is. Kom thuis, Jezus wacht op u!