De volgende dag, terwijl de mannen Joppe naderden, ging Petrus het platte dak van het huis op om te bidden. Het was omstreeks het middaguur en omdat hij honger had, wilde hij graag iets eten. Terwijl het eten werd klaargemaakt, raakte hij buiten zichzelf. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden wat op een groot kleed leek. Het werd aan de vier hoeken vastgehouden en op de aarde neergelaten. Op het kleed lagen allerlei dieren: Zoogdieren, reptielen en vogels. Een stem uit de hemel zei: “Sta op, Petrus! U mag er zoveel van slachten en eten als u wilt.” “Maar, Here”, zei Petrus. “Ik heb nog nooit iets gegeten wat voor een Jood verboden is.” De stem kwam opnieuw: “Als God zegt dat u iets mag eten, dan mag u het eten!” Handelingen 10:9-15 HTB

Petrus de apostel dacht dat redding alleen voor de Joden was bedoeld. Dit is wat hij dacht. Dat was niet wat onze Here Jezus Christus hem had verteld. Hij wist niet dat het Bloed van Jezus Christus vergoten was voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, voor de vergeving van zonden. Dus hielp de Here God Almachtig hem tijdens het bidden in De Geest, met de hulp van de Heilige Geest, om deze denkwijze te vernietigen zodat zijn bediening ook naar de heidenen kon worden uitgebreid.

Heeft u zich ooit op een plek bevonden, waar u dacht dat u het wist, om er vervolgens achter te komen dat hetgeen waar u zich al die tijd aan heeft vastgehouden niet waar was. En u zelfs heeft belemmerd om voorwaarts te gaan, dit is wat de Bijbel een bolwerk noemt.

Bolwerken zijn menselijke redeneringen, trotse argumenten en mythen van voorouders of gebruiken die zich verheffen boven Gods Woord. Het stopt mensen om Jezus Christus aan te nemen en voorwaarts te gaan in hun leven. Het geeft mensen een verkeerd geloof systeem over God Almachtig.

Dus wanneer wij in de geest bidden met de hulp van de Heilige Geest, dan openbaart de Heilige Geest ons de dingen waar wij onwetend over zijn. Wat Hij (de Heilige Geest) is onze Advocaat die ons helpt in onze onwetendheid.

Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over Mij vertellen.” Johannes 15:26 HTB

Dus het bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest vernietigt valse geloof systemen of denkwijzen over God, die wij hebben omarmd of aangenomen, die niet waar zijn.

Dat wil zeggen het vernietigt zaden van misleiding, die de duivel in onze levens heeft gezaaid om Gods Woord in ons te vervuilen door middel van valse leer. 

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Onderzoek mijn hart door Uw Geest en leg elke vorm van valse leer, geloof systeem, denkwijze of onwetendheid bloot, die ik over U heb die niet juist zijn terwijl ik bid in de geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.