Scroll Top

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV

Meestal handelen we niet in de wijsheid van God op de manier zoals God Almachtig wil dat we doen. De Bijbel zegt: “Christus Jezus is voor ons wijsheid geworden.” Wijsheid is een symbool van Gods licht om te dirigeren en te leiden.

Het eerste wat God zei toen de duisternis over de aarde lag, is: “Laat er licht zijn.”

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” Genesis 1:3 HSV

Dus zonder Gods wijsheid kunnen we niets doen.

Welnu, wanneer we bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest, steekt de Heilige Geest onze kaars (geest) aan. Om ons te helpen in Gods wijsheid te wandelen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn kaars vandaag aansteekt, terwijl ik het bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest in de praktijk breng in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Bidden in de Geest schakelt uw… Vandaag Praying in the Spirit turns… Vandaag […]

Comments are closed.