Maar wanneer de Trooster is gekomen,  Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.” Johannes 15:26 HSV

Wanneer wij in de geest bidden met de hulp van de Heilige Geest, troost de Heilige Geest ons in elke benauwde situatie waar wij ons ook in bevinden. Dat is de bediening van de Heilige Geest.

Meestal zoeken wij troost op de verkeerde plekken en dat is de reden dat die benauwdheid in ons leven, die ertoe leidt dat geestelijke zwaarmoedigheid nooit echt weg gaat.

Bidden in de Geest zorgt ervoor dat u troost van de Heilige Geest ervaart op benauwde momenten.

David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God.” 1 Samuel 30:6 HSV

De Bijbel zegt: “David sterkte zichzelf in de Heere zijn God”. De Bijbel zei niet: “David sterkte zich in dingen of mensen.” Dat is waar veel mensen het soms missen, omdat zij verwachten dat mensen of dingen hun voldoening of troost kunnen bieden op hun benauwde momenten. Niemand kan u meer ware troost bieden dan de Trooster Zelf (de Heilige Geest).

Heeft u behoefte om getroost te worden? Geef uzelf dan over aan de Heilige Geest door de bidden in de geest en Hij zal u troosten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ontvang troost vandaag van God Almachtig als ik met de hulp van de Heilige Geest, in de geest bid in Jezus Christus machtige Naam, Amen.