Bidt zonder ophouden” 1 Thessalonicenzen 5:17

Het is nu de tijd om te blijven bidden en niet te verslappen in gebed (Lucas 18:1).  Wij zijn aangesteld als wachters op de muren die dag en nacht tot God roepen voor de vervulling van Zijn beloften. Neem geen rust, u die bidt, en geef God geen rust tot Hij Het Lichaam van Christus een hecht fundament geeft en zij over de wereld respect en bewondering afdwingt (Jesaja 62:6-7).

Petrus werd gevangen gezet maar door de gemeente (christenen) werd voortdurend tot God voor hem gebeden. En op het moment dat Petrus moest voorkomen, lag hij te slapen en was hij omringd door bewakers. Opeens stond er een engel van de Heer in zijn cel en wekte hem op! De ketenen vielen van zijn handen. Op het bevel van de engel maakte Petrus zijn riem vast, deed zijn sandalen aan en sloeg zijn mantel om. Op een miraculeuze wijze werd Petrus door de engel veilig naar buiten geleid! Hij kon het zelf niet geloven (lees a.u.b. het hele verhaal in Handelingen 12:5-17).

Dit is de kracht van gebed! Alles wat u op aarde bindt, is gebonden in de hemel. En alles wat u op aarde los bidt, zal ook in de hemel los gebeden zijn. Als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets dat u aan onze hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn in de naam van Jezus daar is Hij in hun midden (Matteüs 18:18-20).

En wat gebeurde er met Petrus door de kracht van gebed? Hij kwam uit gebondenheid! Petrus stapte van die donkere en duistere plek in het licht. Er kwam meteen herstel in de opdracht die God hem had gegeven. Halleluja!

Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede van God bekend te maken.” Efeziërs 6:14-15

Dit zijn naast de andere gebedspunten van gisteren (lees a.u.b. daily journal “Wij zijn het Lichaam van Christus”) ook de gebedspunten voor vandaag:
■ Laat de Here de Geest van genade en gebeden uitstorten over Zijn volk (Zacharia 12:10)
■ Genade, kracht en goddelijke uitvlucht voor een ieder die om Christus wordt vervolgd
■ Bevrijding van Zijn kinderen van elke geestelijke gebondenheid
■ Herstel van de roeping en opdracht die elk kind van God is gegeven
■ Opwekking tot massale evangelisatie
■ Massale redding voor deze natie – laat De Geest van Redding Zich uitstorten en manifesteren!!!

“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:6