Scroll Top

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet horen.” Jesaja 28:11-12 NBG51

Dat woord “een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval” spreekt over het bidden in de geest.

In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.” 1 Korinthiërs 14:21 SV

Wanneer wij bidden in de Geest helpt de Heilige Geest ons door onze geest te rusten.

Meestal vinden mensen het erg moeilijk om zelfs ’s nachts te rusten. Wanneer zij naar bed gaan, kunnen zij niet echt slapen. Hun verstand is altijd actief. Sommige gaan op vakantie om te rusten en voelen zich aan het eind van de vakantie nog meer uitgeput. Ware rust is in God Almachtig.

Dus geef uzelf over aan meer bidden in de geest en ervaar uw rust.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij Goddelijke rust geeft wanneer ik in de Geest bid in Jezus Christus machtige Naam, Amen.