Scroll Top

Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet horen.” Jesaja 28:11-12 NBG51

“een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval” gaat over het bidden in de geest.

In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.” 1 Korinthiërs 14:21 SV

Wanneer wij in de geest bidden, helpt de Heilige Geest, door onze geest, onze kracht te vernieuwen en ook onze jeugd te vernieuwen. Velen hebben een burn out deze laatste dagen, omdat het hen ontbreekt aan verkwikking van de Heilige Geest.

Meestal willen mensen verkwikt worden, dus doen zij allerlei welzijnsactiviteiten om dat te bereiken. Maar ware verkwikking komt vanuit God Almachtig wanneer wij in de geest bidden en de Heilige Geest toelaten om ons te helpen.

Dus geef uzelf over aan meer bidden in de geest en ervaar de verkwikking van de Heer God Almachtig in Jezus Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Goddelijke verkwikking wanneer ik in de geest bid in Jezus Machtige Naam, Amen.

Comments (1)

[…] Pray More In The Spirit and Be… Vandaag Bid meer in De Geest en Wees… Vandaag […]

Comments are closed.