Scroll Top

U bent heet licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Mattheüs 5:14-16 HSV

Het licht in deze Bijbeltekst gaat over dat onze geest het licht wordt voor ons wordt door de kracht van de Heilige Geest en zorgt ervoor dat we het licht van de wereld zijn.

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” 18:29 HSV

Wanneer we in de geest bidden dan breekt ons licht door in de duisternis en wordt het een zegen voor ons en voor de wereld om ons heen.

Dit gebeurde er toen de eerste kerk werd. Toen de Heilige Geest kwam, werden diegene die in de bovenste kamer vervuld en begonnen te spreken in andere talen. En terwijl zijn in andere talen spraken, brak hun licht uit over diegene die in de duisternis waren en zij hoorden hen spreken in hun eigen taal en 3000 mensen werden toegevoegd aan de kerk. (Lees a.u.b. handelingen 2:1-41)

Wanneer we in tongen bidden wordt iemand uit de duisternis bevrijd, omdat we dingen adresseren (geest in de atmosfeer van de Geest) in de Geest om de gevangenen te bevrijden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Mijn licht breekt vandaag uit door de kracht van de Heilige Geest op iemand die in de duisternis is, terwijl ik bid in de geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.