Scroll Top

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.” 1 Timotheüs 4:8 HSV

Eén van de redenen waarom velen niet tevreden zijn, of nooit geestelijke voldoening ervaren, is door het gebrek aan gebed. Wanneer we in de geest bidden, helpt de Heilige Geest ons door onze geest, tevreden te zijn met wat we hebben en wie we zijn. De Bijbel laat ons begrijpen dat deze oefening nuttig voor ons is in ons huidige en toekomende leven.

Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.” 1 Timotheüs 6:6 HSV

Dus het bidden in de geest brengt ons op de plaats van geestelijke voldoening, dat van God is. En dat is een winst in dit huidige leven en voor dat wat nog komen gaat.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat U ervoor zorgt dat ik geestelijk tevreden ben als ik bid in de geest in Jezus Christus machtige naam. Amen.