Scroll Top

Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God.” 2 Korinthiërs 4:7 HTB

God Almachtig heeft een grote schat in ons geplaatst, die daar zit zodat wij en de wereld om ons heen ervan kan profiteren. De reden waarom wij geen voordeel hebben van deze grote schat, is vanwege het feit dat we ervoor hebben gekozen om te sluimeren in het reageren op de roeping van God in ons leven. De enige manier waarop wij een zegen, voor het Lichaam van Christus en de man in de wereld kunnen zijn, is door de schat (gave) van God in ons aan te wakkeren.

Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen.” 2 Timotheüs 1:6 HTB

Eén van de manieren waarop wij de grote schat (gave) opwekken zodat wij een zegen kunnen zijn, is door te bidden in De Geest in de Machtige Naam van Jezus Christus.

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de De Heilige Geest,” Judas 1:20

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Terwijl ik mijzelf aanwakker deze dag door te bidden in De Geest, gebruik mij door Uw Geest om een zegen te zijn, in Jezus Christus machtige Naam, Amen.

 

Comments (1)

[…] Be a blessing to all men by the… Vandaag Wees een zegen voor alle mensen… Vandaag […]

Comments are closed.