Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.” Romeinen 8:16 SV

Dezelfde Heilige Geest Die getuigt dat wij Gods kinderen zijn, is altijd met ons om ons te helpen om gevoelig te zijn om te reageren op, en ook te ontvangen van God. Meestal zijn wij heel passief als het gaat om het reageren op de dingen van God, of het ontvangen van de dingen die van God afkomen. Door het feit dat wij de natuurlijke neiging hebben om dingen eerst met ons verstand te begrijpen voordat wij reageren.

Soms kunnen we naar een geweldige samenkomst van gelovigen gaan, waar de beweging van Gods Geest alom tegenwoordig is en alsnog erg passief zijn om te reageren op of te ontvangen van God. Soms luisteren we naar een fantastisch Woord van God Almachtig en schreeuwen we het uit van vreugde door dat Woord, maar gedragen we ons de volgende dag alsof God Almachtig niets heeft gezegd. We worden passief en ongevoelig voor dat Woord.

Het antwoord hierop is heel simpel. Het is de Heilige Geest in onze geest Die ons te allen tijde door geloof, helpt om te reageren op en te ontvangen van God Almachtig door zijn Woord. Daarom zal het bidden in de geest ons positioneren om te reageren op en te ontvangen van God Almachtig, door het volgen van de getuigenis (de zachte ingeving) van de Heilige Geest in ons.

Maar geliefden, bouwt gij u zelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest.” Judas 1:20 SV

God Almachtig wil altijd  dat wij onszelf opbouwen door te bidden in de geest waar we ook naar toe gaan, zodat wij gemakkelijk kunnen reageren op en ontvangen van Hem wanneer Hij spreekt of hoe de Heilige Geest het leidt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik maak mezelf geestelijk gevoelig vandaag terwijl ik bid in de geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.