GOD’S CHARACTER

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…” Johannes 3:16

Dit is de grootste daad van Liefde die er ooit geweest is, en dat was een gift uit vrije wil! Zo wilt God dat wij geven uit vrije wil” 2 Corinthiërs 9:7

Niet gedwongen, niet gemanipuleerd of met tegenzin… maar uit liefde! Dat is Gods karakter! Èn wij als Zijn kinderen behoren hetzelfde karakter te hebben. Daarom geven wij! Als wij geven met een blijmoedig hart zegt God:

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken opdat gij in alle opzichten, te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.” 2 Corinthiërs 9:8

God wil dus in onze noden voorzien zodat wij tevreden zijn. Het is een voorrecht om te mogen voorzien in de noden van anderen, maar ook onze taak! De Bijbel zegt dat we altijd de armen onder ons zullen hebben (Johannes 12:8).

Als kanalen mogen wij meewerken ten opbouw van Gods Koninkrijk!!! Want Hij geeft immers zaad aan de zaaier en brood tot spijze (2 Corinthiërs 9:10).

God is op zoek naar mensen die willen zijn zoals Hem! Gevers en instrumenten van Liefde!!!

DONEER NU

Amount

Winners Harvest Worship Center is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Jaarrekening 2020. Meer info ANBI.