Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.” Johannes 15:16

De Bijbel zegt dat u erop uit moet gaan en vrucht dragen. Dus zelfs onze Heer weet dat er vele nog daarbuiten zijn die nog deel moeten uitmaken van Het Koninkrijk. Hij heeft ons de opdracht gegeven, maar het is onze keuze om gehoor te geven. Totdat we gehoor geven, zullen we nooit begrijpen wat vruchtbaarheid werkelijk betekent. Bijvoorbeeld:

Daarna wees de Here nog (tweeën)zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. En de (tweeën)zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam.” Lukas 10: 1, 17

De zeventig keerden terug met vreugde. Nu als ze geen gehoor gaven aan de grote mandaat, zullen ze nooit ervaren wat de Heer wil dat ze ervaren, of weten hoe vruchtbaar de Heer hen heeft gemaakt.

Wanneer God Almachtig iemand uitstuurt om iets te doen, is Hij verantwoordelijk dat de zaak geschiedt. Al wat we moeten doen, is gehoorzamen.

Wees vruchtbaar vandaag in al uw inspanningen om het evangelie in Jezus Christus machtige naam prediken.

Laten we samen bidden en spreek hardop uit:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw woord. Ik verklaar in Jezus naam dat ik vruchten draag, zelfs als ik het goede nieuws van Jezus Christus predik. In Jezus Christus machtige naam, Amen!