Scroll Top

Als mens zijnde, komt u wel eens op een punt dat het u allemaal teveel wordt. De situatie is overweldigend en wat moet u doen? De meeste mensen klappen op zo’n moment dicht of zij gaan juist heel hard proberen een oplossing te zoeken voor de situatie. U bent een kind van God. Het eerste wat u hoort te doen, is te rennen naar uw Hemelse Vader! Stort uw hart uit bij De Here en geef het probleem aan Hem!

Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.” Mattheüs 11:28-30

God belooft u dat u geen bovenmenselijke verzoeking heeft te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal toestaan, dat u boven vermogen verzocht wordt, want God zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen opgewassen bent (1 Korinthiërs 10:13).

Maar de Here staat aan mijn zijde als een machtig strijder. Ze kunnen tegen Hem niet op, ze kunnen mij niet verslaan. Zij zullen worden beschaamd en vernederd en dat stempel blijven zij altijd dragen.” Jeremia 20:11

Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend rechts van u, u wordt gered (Psalmen 91:7). Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen (Psalmen 91:10). Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn (Romeinen 8:31)?

Wees bemoedigd vandaag want u bent niet alleen! Jezus staat aan uw kant! En ook al schreeuwt uw ziel (verstand en emoties) het uit, wees versterkt in uw geest! Dit is het moment om uw geest te voeden met het Woord van God. Anders wordt u weggesleept door uw gedachten en gevoelens. Als u nu niet naar het Woord van God blijf kijken of horen, dan zakt de moed u in de schoenen!

Laten wij niet moe worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen (Galaten 6:9). Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want u heeft volharding nodig om de wil van God te blijven doen en te verkrijgen hetgeen beloofd is (Hebreeën 10:35-36).

God wilt u helpen vandaag. Misschien heeft u het al opgegeven of ziet u het niet meer zitten, maar Jezus heeft het laatste Woord! Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een moeilijke situatie, maar het is dan de relatie met God die het verschil hierin maakt. U bent niet alleen! De situatie is niet hopeloos! Wie staat er aan uw kant?

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U in de naam van Jezus Christus. Ik belijd dat ik nog te vaak mij laat leiden door mijn ziel in plaats van door mijn geest. Vergeef mij hiervan Papa in de Naam van Jezus. Reinig en heilig mij met Uw kostbaar Bloed van dode werken. Ik bind en bestraf elke satanische werking in mijn ziel in de Naam van Jezus! Ik bind en bestraf satan aan de poort van mijn leven in Jezus Naam! Elke deur die open staat voor satanische infiltratie sluit ik op dit moment. Ik bind angst, twijfel, ongeloof, stress, ongeduld, trots en zwaarmoedigheid in de naam van Jezus! Ik bestraf al deze pijlen die naar mij zijn gestuurd en ik zend ze terug naar de zender! Ik zet mezelf vrij van elke verdrukking in Jezus Naam! Eruit satan! Uit mijn gedachten, uit mijn emoties in de Naam van Jezus! Ik ben gekocht en betaald door het Bloed van Jezus! Ik weiger om onder jouw invloed en macht te blijven in Jezus Naam! Hallelujaaaaa! Ik ben vrij en wie Jezus heeft vrijgemaakt is waarlijk vrij! Dank U Vader voor mijn dag van overwinning!  Ik houd van U Jezus. Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen! 

Comments (1)

Heer ik dank U voor de daily manna. Een Zegen voor het lichaam van Christus.
Bekrachtigd de Pastors die de Heilige Geest gebruikt om ze te schrijven!!!!

Dank U Vader in Jezus naam!!!

Comments are closed.