Scroll Top

Ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen.” Spreuken 6:2 HSV

Veel hebben zichzelf in verkeerde verbintenissen met de vijand gebracht door de vele beloften die zij hebben gemaakt zonder na te komen. Dus worden ze gevangen gehouden door hun eigen woorden. Sommigen zijn zelfs te trots om hun fout te erkennen en nemen hun woorden terug door vergeving te vragen. En geen enkel woord is krachteloos. God Almachtig wil niet dat we vanuit emoties spreken, maar Hij wil dat we bewust zijn van onze woorden en ervoor zorgen dat we doen wat we zeggen of beloven te doen.   

Sta uw mond niet toe, uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel: dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt, en het werk van uw handen te gronde richten[*** AMP ref 2:7]?” Klaagliederen 5:5 HSV

Dus zorg ervoor dat u uw woorden eert of vraag om vergeving. Want u eigen woorden zullen u najagen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij Heer om niet haastig in mijn spreken te zijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.