Scroll Top

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid,” Efeziërs 4:31 NBV

Het woord laster betekent valse beschuldigingen, verhalendrager (roddels) of het lasteren van iemands integriteit. Als kind van God Almachtig moeten we voorzichtig zijn om ons niet te identificeren met zo’n groep mensen of deel zijn van dit soort spreken. Dit is het soort spreken waarover God dat Hij het haat, omdat het verdeeldheid brengt in plaats van eenheid.   

Er zitten twee kanten aan elk verhaal, maar de derde kant, zijnde het Woord van God, is altijd de juiste kant.  

Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers.” Spreuken 6:16-19 NBV

Alles wat God Almachtig haat moeten we leren om ook te haten.

Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan?” Psalmen 139:21 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Verlos mij van de geest van laster in Jezus Christus machtige Naam. Amen.