Scroll Top

Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog.” Psalmen 34:14 HSV

God Almachtig zal ons nooit vragen iets te doen wanneer Hij ons niet het vermogen heeft gegeven om het te doen. Geen excuses meer. Want gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer.

Gods genade is Gods kracht gegeven aan ons die het mogelijk maakt om het christelijke leven succesvol te leven.

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen 6:14 HSV

Het is tijd dat we Gods genade benutten en Zijn genade toestaan om te heerschappij te nemen over onze tong in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik sta Uw genade toe om over mijn tong te bewegen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.