Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten [*AMP refereert naar Psalmen 120:3-4], een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. Spreuken 6:16-19 HSV

De Bijbel laat ons begrijpen dat God een valse tong, een tong die twist stookt en een tong die valse getuige fabriceert tegen mensen, haat.

De meeste bedieningen, dienaars, huwelijken, vriendschappen zijn verwoest door een liegende tong. Soms liegen Christenen tegen elkaar en nemen we het voor lief. Zakenmannen en vrouwen liegen om een extra winst te behalen in hun onderneming. Wat we niet realiseren is dat door op deze wijze te handelen als kinderen van God Almachtig, de duivel u helpt om hem in de hel te vergezellen.

Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.” Romeinen 12:17 HSV

God Almachtig verwacht van ons als Zijn kinderen om altijd eerlijk te zijn in het zicht van alle mensen, want Hij (God) is eerlijk. De Bijbel benadrukt dat alle leugenaars hun deel al hebben in de poel van vuur. Dus wees niet misleidt. Als u belijdt dat u een christen bent en tegelijkertijd liegt u, dan helpt de duivel u met hem in de hel te vieren.  

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. [*AMP verwijst naar Jesaja 30:33]” Openbaring 21:8 HSV

De Bijbel zegt dat alle leugenaars hun deel zullen hebben in het helse vuur.

Als u gelogen hebt, bekeer u ervan en vraag God u te vergeven. Zet uw gedachten ertoe om eerlijk te zijn, ongeacht de consequenties in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om dingen altijd eerlijk te presenteren in het zicht van alle mensen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.